Information till medlemmar


Meddelanden till medlemmar


Latrin

I årsavgiften ingår två stycken latrinkärl. Endast kärl från Gästrike Återvinning får användas och ställas i containern!


Sopor

I sopcontainern får endast vanliga hushållssopor läggas. Ej sådant som stolar, madrasser etc.


Stugornas storlek

Det får finnas en huvudstuga på max 30 m2 och övriga stugor, inklusive förråd, får tillsammans vara 20 m2.


Meddelande från styrelsen 2008, klicka här

Läs Peter Hanssons sammanställning om fru Margaretha, klicka här.


Titta på filmen på bygget av Limö brygga av Peter Hansson. Klicka här.


Arrendeavtalet 2016


Priset på latrintunnor kommer att öka för varje år. Om du är intresserad av en annan lösning finns

information här.


Hjärtstartare finns numera både intill logen och i brandskjulet på Oxharen. Båda är skyddade bakom ett kodlås.

Koden kommer att skickas ut till er medlemmar i ett senare mail.


2018-11-05 För kännedom.

Det har uppmärksammats ett talloljeutsläpp i Gävlebukten nära Limön.  Detta är under bevakning och hanteras

enligt rutiner för denna typ av händelser.


2019-01-16 Kallelse till årsmöte. Tisdag den 5 mars 2019 kl. 19.00. Restaurang Porten Korsnäs, Gävle.

Anmälan senast fredag 1 mars till Thomas Björklund thomas.bjorklund@billerudkorsnas.com

eller till Max Allemo max.allemo@afconsult.com.


Limö fritidsbys hemsida