Information till medlemmar


Meddelanden till medlemmar


Latrin

I årsavgiften ingår två stycken latrinkärl. Endast kärl från Gästrike Återvinning får användas och ställas i containern!


Sopor

I sopcontainern får endast vanliga hushållssopor läggas. Ej sådant som stolar, madrasser etc.


Stugornas storlek

Det får finnas en huvudstuga på max 30 m2 och övriga stugor, inklusive förråd, får tillsammans vara 20 m2.


Meddelande från styrelsen 2008, klicka här

Läs Peter Hanssons sammanställning om fru Margaretha, klicka här.

Titta på filmen på bygget av Limö brygga av Peter Hansson. Klicka här.

Arrendeavtalet 2016

Priset på latrintunnor kommer att öka för varje år. Om du är intresserad av en annan lösning finns

information här.

Hjärtstartare finns numera både intill logen och i brandskjulet på Oxharen. Båda är skyddade bakom ett kodlås.

Koden kommer att skickas ut till er medlemmar i ett senare mail.

2018-11-05 För kännedom.

Det har uppmärksammats ett talloljeutsläpp i Gävlebukten nära Limön.  Detta är under bevakning och hanteras

enligt rutiner för denna typ av händelser.

2019-03-05 Årsavgiften för 2019 ska betalas senast den 31/3. Dom som har komposteringslösning betalar 3200:-

och övriga 4350:-.

Betalning sker till pg 4917179-6, Limö Fritidsby. Uppge stugnr och namn.

2019-03-12. Årsmötesprotokollet 2019.          


Limö fritidsbys hemsida