Information till medlemmar


Limö fritidsbys hemsidaMeddelanden till medlemmar


Latrin

I årsavgiften ingår två stycken latrinkärl. Endast kärl från Gästrike Återvinning får användas och ställas i containern!


Sopor

I sopcontainern får endast vanliga hushållssopor läggas. Ej sådant som stolar, madrasser etc.


Stugornas storlek

Det får finnas en huvudstuga på max 30 m2 och övriga stugor, inklusive förråd, får tillsammans vara 20 m2.


Meddelande från styrelsen 2008, klicka här

Läs Peter Hanssons sammanställning om fru Margaretha, klicka här.

Titta på filmen på bygget av Limö brygga av Peter Hansson. Klicka här.

Arrendeavtalet 2016

Priset på latrintunnor kommer att öka för varje år. Om du är intresserad av en annan lösning finns

information här.

Hjärtstartare finns numera både intill logen och i brandskjulet på Oxharen. Båda är skyddade bakom ett kodlås.

Koden kommer att skickas ut till er medlemmar i ett senare mail.

2019-03-12. Årsmötesprotokollet 2019.

2019-04-15 Sanering av tallolja. Gävle kommun kommer återuppta oljesaneringen på vår ö idag. Huvudsakligen kommer man att sanera öster om Koviken, på Limöns södra sida ut till östra udden. Tydligen är det mest utbrett där. Det som är tur i oturen med det är att det inte finns någon bebyggelse eller välanvända stränder i detta område. Dock finns det några rastplatser.Man sanerar iklädda skyddskläder, så ni vet vad det är som pågår. Har inte fått några uppgifter om hur många som är ute.

OBS! Viktigt att INTE hantera denna olja själva! Meddela Gävle kommun eller någon i styrelsen var ni har hittat oljan, så får vi hjälp att ta bort den.Förhoppningsvis lyckas man bra med saneringen, så att vi åter har fina stränder inom kort.