Styrelse och kommitteér

 

Föreningens Postgiro: 4917179-6

Föreningens Swish nummer: 1232754109

 

Styrelse och kommitteér

 

Ordförande: Thomas Björklund

Sekreterare: Ulrika Jidåker

Kassör: Maria Winberg

Ledamot: Max Allemo

Ledamot: Kenneth Forsgren

Suppleant: Agnetha Olsson

Suppleant: Magnus Jonsson

Suppleant: Margarida Lindström

 

Revisor: Lilly Englund, Marie Ehlin

Revisorssupp: Hans Mählby, Ulf Hedblom

 

Valberedning: Rolf Östberg, Pernilla Sundman, Susanna Lindström

 

Kontakt Oxh:: Kenneth Forsgren

Kontakt Limön: Thomas Björklund

 

Bryggansvarig

Oxharen: Magnus Jonsson

 

 

 

Limö fritidsbys hemsida