Styrelse och kommitteér


Limö fritidsbys hemsidaFöreningens Postgiro: 4917179-6

Föreningens Swish nummer: 1232754109


Styrelse och kommitteér


Ordförande:       Thomas Björklund

Vice ordförande:Max Allemo

Sekreterare:        Ulrika Jidåker

Kassör:                Maria Winberg

Ledamot:             Magnus Jonsson

Suppleant:           Agnetha Olsson

Suppleant:           Pernilla Sundman

Suppleant:           Margarida Lindström


Revisor:               Lilly Englund, Marie Ehlin

Revisorssupp:      Hans Mählby, Ulf Hedblom


Valberedning:      Rolf Östberg, Sanna Lindström, Kirsi Rova


Kontakt Oxh:      Agnetha Olsson

Kontakt Limön:   Thomas Björklund


Bryggansvarig

Oxharen:               Magnus Jonsson