Styrelse och kommitteér


Föreningens Postgiro: 4917179-6

Föreningens Swish nummer: 1232754109


Styrelse och kommitteér


Ordförande:       Thomas Björklund

Sekreterare:        Ulrika Jidåker

Kassör:                Maria Winberg

Ledamot:             Max Allemo

Ledamot:             Kenneth Forsgren

Suppleant:           Agnetha Olsson

Suppleant:           Magnus Jonsson

Suppleant:           Margarida Lindström


Revisor:               Lilly Englund, Marie Ehlin

Revisorssupp:      Hans Mählby, Ulf Hedblom


Valberedning:      Rolf Östberg, Pernilla Sundman, Susanna Lindström


Kontakt Oxh::      Kenneth Forsgren

Kontakt Limön:   Thomas Björklund


Bryggansvarig

Oxharen:               Magnus Jonsson      
Limö fritidsbys hemsida