Hem

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Limö Fritidsby 2021


Hej alla medlemmar!


Utdelning av latrintunnor sker 5/6, 12/6, 19/6 kl. 10.30-11.30 vid Limö Loge. Latrincontainer och sopcontainer finns på plats enligt avtal mellan den 17/5 och 17/9. Styrelsen påminner alla om att det ENDAST får ställas tunnor i latrincontainern, ej påsar. Se till att ställa in era tunnor LÄNGST IN i containern! Tänk även på att ENDAST slänga hushållssopor i sopcontainern. Om alla hjälps åt så kommer det att fungera fint :)


Midsommarfirande och avslutning sker utifrån rådande Covid-situation.

Alla aktiviteter genomförs enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner. Dessvärre ställs midsommarfirandet in även detta år. Vi återkommer om avslutningen. 


HÄR finns protokollet från årsmötet 2021


VI SES UTE PÅ ÖN