Hem

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Limö Fritidsby 2021


Hej alla medlemmar!


Nu är det dags för en ny säsong!

Vi startar upp med ett digitalt ÅRSMÖTE den 10/3 kl. 19.00 via Microsoft Teams. För att delta behöver du dator/surfplatta/mobil med nätuppkoppling. Du får en Teams-länk i kallelsen till årsmötet, via den mailadress som finns registrerad i vårt medlemsregister.

VÄLKOMNA

______________________


OBS!! Ni har väl skrivit på det nya nyttjanderättsavtalet? Om inte, se till att göra det snarast och bifoga avtalet till Ulrika Jidåker. 

______________________


INFO om vattenprover tagna i våra brunnar: Resultat gällande brunnsanalys visar att vattnet i brunnen på Oxharen är tjänligt (med anmärkning), och vattnet i Scoutviken är tjänligt. Kommunens brunn vid Limö Café är även den tjänlig.


Oxharens analys finns HÄR

Scoutvikens analys finns HÄR

HÄR finns förklaringar till analysresultat för brunnsvatten. 


______________________