Hem

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Limö Fritidsby 2021


Hej alla medlemmar!


Nu ser vi fram emot en ny säsong i skärgården!


Årets städdag (badviken och scoutviken) sker lördag 15 maj.

Midsommarfirande och avslutning sker utifrån rådande Covid-situation.

Alla aktiviteter genomförs enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner.


HÄR finns protokollet från årsmötet 2021


Limöbåten startar sina resor i påsk. HÄR kan ni läsa mer.


VI SES UTE PÅ ÖN

______________________


Årsavgiften ska betalas senast 31/3 2021. Betalning: pg 491 71 79-6 Limö Fritidsby. Uppge stugnummer (L eller O + stugnr) och namn.


Med latrintunnor (2 st + sopor + arrende) 4950:-

Med godkänd miljötoalett (sopor + arrende) 3800:- (tillstånd ska vara inskickat före årsmötet)

______________________