Hem

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Limö Fritidsby 2021


Hej alla medlemmar!


Kommunen meddelar att vattnet nu är påslaget vid Limö Café. De ska även inom kort placera ut en gasolkanon på Leharen för störning av skarv. Den kommer att vara igång kl. 08-19 dagligen.


Årets städdag (badviken och scoutviken) sker lördag 15 maj.

Midsommarfirande och avslutning sker utifrån rådande Covid-situation.

Alla aktiviteter genomförs enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner.


HÄR finns protokollet från årsmötet 2021


Limöbåten startar sina resor i påsk. HÄR kan ni läsa mer.


VI SES UTE PÅ ÖN

______________________


Årsavgiften ska betalas senast 31/3 2021. Betalning: pg 491 71 79-6 Limö Fritidsby. Uppge stugnummer (L eller O + stugnr) och namn.


Med latrintunnor (2 st + sopor + arrende) 4950:-

Med godkänd miljötoalett (sopor + arrende) 3800:- (tillstånd ska vara inskickat före årsmötet)

______________________