Hem

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Limö Fritidsby 2020


Info från styrelsen:


Årsavgiften ska betalas senast 31/3

 

Betalning: pg 491 71 79-6 Limö Fritidsby

Uppge stugnummer (L eller O + stugnr) och namn.


Med latrintunnor (2 st + sopor + arrende) 4950:-

Med godkänd miljötoalett (sopor + arrende) 3800:-

(tillstånd ska vara inskickat före årsmötet)


Alla stuglottsägare ska skriva på det nya Nyttjanderättsavtalet som det fattades beslut om på årsmötet 2019. 


Protokoll från årsmötet 2020 finns HÄR


Grattis till den vinnande lott L45 som vann årets dragning av årsavgiften!Limö Fritidsby

Sida uppdaterad 2020-03-18