Information till medlemmar

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Information till medlemmar


Glöm inte att meddela styrelsen förändringar angående stuglott eller kontaktuppgifter!


Alla stuglottsägare ska skriva på det nya Nyttjanderättsavtal som det fattades beslut om på årsmötet 2019. 


Årsavgiften fastställdes på årsmötet 2022: Stuglotter med latrin 5000:- och stuglotter utan latrin 3850:- (man ska då ha lämnat in godkända intyg från kommunen på miljötoalett). 


Latrin

I årsavgiften ingår två stycken latrinkärl. Endast kärl från Gästrike Återvinnare får användas och ställas i containern! Fler latrinkärl finns att köpa via styrelsen.Priset på latrintunnor kommer att öka för varje år. Om du är intresserad av en annan lösning finns information här.


Sopor

I sopcontainern får endast vanliga hushållssopor läggas. Ej sådant som stolar, madrasser etc.


Stugorna

Det får finnas en huvudstuga på max 30 m2 och övriga stugor (inklusive förråd) får tillsammans vara 20 m2. Arrendeavtalet 2016 kan du läsa HÄR

Alla byggnationer/förändringar ska godkännas av styrelsen innan genomförande.Ta kontakt med ordförande och informera. Kom ihåg att det alltid behövs bygglov från kommunen för ALLA byggnader. 


INFO om vattenprover tagna i våra brunnar 2020

Resultat gällande brunnsanalys visar att vattnet i brunnen på Oxharen är tjänligt (med anmärkning), och vattnet i Scoutviken är tjänligt. Kommunens brunn vid Limö Café är även den tjänlig.


Oxharens analys finns HÄR

Scoutvikens analys finns HÄR

HÄR finns förklaringar till analysresultat för brunnsvatten.


Tidigare protokoll från årsmöten

Protokoll från årsmötet 2022 finns HÄR

Protokoll från årsmötet 2021 finns HÄR

Protokoll från årsmötet 2020 finns HÄR


Hjärtstartare finns numera både intill logen och i brandskjulet på Oxharen.


Övrigt

Läs Peter Hanssons sammanställning om fru Margaretha. Klicka här.

Titta på filmen på bygget av Limö brygga av Peter Hansson. Klicka här.