Information till medlemmar

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Information till medlemmar


Latrin

I årsavgiften ingår två stycken latrinkärl. Endast kärl från Gästrike Återvinning får användas och ställas i containern!


Sopor

I sopcontainern får endast vanliga hushållssopor läggas. Ej sådant som stolar, madrasser etc.


Stugornas storlek

Det får finnas en huvudstuga på max 30 m2 och övriga stugor (inklusive förråd) får tillsammans vara 20 m2. Arrendeavtalet 2016 kan du läsa HÄR


Övrigt

Läs Peter Hanssons sammanställning om fru Margaretha. Klicka här.

Titta på filmen på bygget av Limö brygga av Peter Hansson. Klicka här.


Priset på latrintunnor kommer att öka för varje år. Om du är intresserad av en annan lösning finns

information här.


Hjärtstartare finns numera både intill logen och i brandskjulet på Oxharen.


          

Limö Fritidsby

Sida uppdaterad 2020-01-28