Information till medlemmar

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Information till medlemmar


Glöm inte att meddela styrelsen förändringar angående stuglott eller kontaktuppgifter! Kontakta styrelsen på föreningens mail: limofritidsby@gmail.com


Årsavgiften fastställdes på årsmötet 2024: Stuglotter med latrin 6200:- och stuglotter utan latrin 4850:- (man ska då ha lämnat in godkända intyg från kommunen på miljötoalett). 


Latrin

I årsavgiften ingår två stycken latrinkärl. Endast kärl från Gästrike Återvinnare får användas och ställas i containern! Fler latrinkärl finns att köpa via styrelsen.Priset på latrintunnor kommer att öka för varje år. Om du är intresserad av en annan lösning finns information här.


Sopor

I sopcontainern får endast vanliga hushållssopor läggas. Ej sådant som stolar, madrasser etc.


Stugorna

Det får finnas en huvudstuga på max 30 m2 och övriga stugor (inklusive förråd) får tillsammans vara 20 m2. Arrendeavtalet 2016 kan du läsa HÄR

Alla byggnationer/förändringar ska godkännas av styrelsen innan genomförande.Ta kontakt med ordförande och informera. Kom ihåg att det alltid behövs bygglov från kommunen för ALLA byggnader. 


Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmötet 2024 finns HÄR  

Protokoll från årsmötet 2023 finns HÄR

Protokoll från årsmötet 2022 finns HÄR

Protokoll från årsmötet 2021 finns HÄR

Protokoll från årsmötet 2020 finns HÄR


Hjärtstartare

På Limön finns en på Caféets utsida (ingen kod behövs för att komma åt den) På Oxharen finns en i brandskjulet i Båtviken (kod för att komma åt den är 2000).


Övrigt

Läs Peter Hanssons sammanställning om fru Margaretha. Klicka här.

Titta på filmen på bygget av Limö brygga av Peter Hansson. Klicka här.