Information till medlemmar

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Information till medlemmar


Sopcontainer och Latrincontainer fraktas bort från Limön 30/9 2020


Årsavgiften ska betalas senast 31/3 2020. Betalning: pg 491 71 79-6 Limö Fritidsby. Uppge stugnummer (L eller O + stugnr) och namn.


Med latrintunnor (2 st + sopor + arrende) 4950:-

Med godkänd miljötoalett (sopor + arrende) 3800:- (tillstånd ska vara inskickat före årsmötet)


Alla stuglottsägare ska skriva på det nya Nyttjanderättsavtalet som det fattades beslut om på årsmötet 2019. 


Protokoll från årsmötet 2020 finns HÄR


Latrin

I årsavgiften ingår två stycken latrinkärl. Endast kärl från Gästrike Återvinnare får användas och ställas i containern! Priset på latrintunnor kommer att öka för varje år. Om du är intresserad av en annan lösning finns information här.


Sopor

I sopcontainern får endast vanliga hushållssopor läggas. Ej sådant som stolar, madrasser etc.


Stugorna

Det får finnas en huvudstuga på max 30 m2 och övriga stugor (inklusive förråd) får tillsammans vara 20 m2. Arrendeavtalet 2016 kan du läsa HÄR

Alla byggnationer/förändringar ska gå via styrelsen innan genomförande. Ta kontakt med ordförande.


Övrigt

Läs Peter Hanssons sammanställning om fru Margaretha. Klicka här.

Titta på filmen på bygget av Limö brygga av Peter Hansson. Klicka här.


Hjärtstartare finns numera både intill logen och i brandskjulet på Oxharen.


Glöm inte att meddela styrelsen förändringar angående stuglott eller kontaktuppgifter!


          

Limö Fritidsby

Sida uppdaterad 2020-08-10