Om Limön

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Om Limön


Limön i Gävlebukten är en semesterö med regelbundna båtturer från Södra Skeppsbron på somrarna. På Limön fanns från 1822 lotsplats, men den flyttades 1912 till Bönan. 1939 köpte Gävle stad kronoparken på ön. Redan i slutet av 1880-talet var Limön en populär utflyktsö.


På Limön arrenderas sommarstugetomter ut av Gävle kommun, som i början av 1940-talet föreskrev att endast enkla stugor, så kallade masonittält, fick sättas upp på somrarna. De skulle monteras ner varje höst. Dessa stugor har senare förstärkts och byggts på och får stå kvar året runt, vilket 1985 renderade i att föreningen Limö Fritidsby bildades och byggrätten utökades till 30 m2.


På Limön finns cirka 145 sommarhus varav 124 hör till föreningen. På ön finns badplats, ett kafé och vandringsleder. Den gamla fyren, byggd i fyra våningar av trä, har kommunen renoverat och upplåter till konstnärer några veckor på somrarna.


På Limön ligger många soldater begravda. De drunknade 1808 då brigantinen Fru Margaretha, på väg till svenskryska kriget i Finland, förliste utanför ön. 1916 reste landstormsföreningen en minnessten på Limön.


Namnet Limön kommer av det fornnordiska och engelska ordet lime som betyder kalk eller krita. Namnet betyder med andra ord ”Kalkön”. Kalkstensbrytning förekom på Limön troligtvis redan på 1500-talet och till slutet av 1800-talet för leveranser till bruken i norra Sverige. Kalkstensbrytarna bodde på Limön året runt och ägnade sig också åt både jordbruk och fiske. På nordöstra sidan av ön finns kalkskollor som brutits. Gävlefiskarna utnyttjade på 1700-talet Limön under fiskesäsongerna. Böndernas fiske sköttes från 1890-talet av en arrendator och sex fiskare med familjer, totalt cirka 50 personer. Siste bofaste fiskaren hette Hillberg.


En rullstensås löper längs ön. Från denna hämtade Gävle stad fyllnadsmatrial när man byggde den nya hamnen vid Fredriksskans vid sekelskiftet.


Tack vare kalkrikedom och fördelaktigt klimat finns en rik flora med många sydliga arter, exempelvis blåeld, bodnäva, spåtistel, lundkovall och grådraba. Runt stranden på ön växer också Havtorn som är en av de mest C-vitaminrika bär vi har. Den har en syrlig frisk smak och kan användas till att t ex göra saft eller gelé.


Förutom de naturupplevelser som ön erbjuder finns här stadens renaste badvatten. Badet vid Tärnviken är långgrunt och barnvänligt. Badplats finns även i Scoutviken och det går även att bada vid Kalkudden i närheten av där turbåten lägger till.


Ön har många fina stigar att promenera på. Det går stigar runt hela ön och efter stigarna finns rastplatser och vindskydd. Följer man den stora stigen rakt fram från kaféet, den som går på grusåsen, kommer man till fyren. Fyren togs i bruk 1902 och användes även som skollokal fram till 1910 av fiskarnas barn. Fyren var i bruk till 1980 då den nya elektriska fyren togs i bruk.


OBS! Var rädd om naturen. Gå varsamt längs stigarna och lämna träd, buskar och mossor orörda. Håll hunden kopplad och gå inte nära fågelbon med hänsyn till fåglarna. Det är endast tillåtet att elda på avsedda grillplatser. Limön är nu ett naturreservat skyddat för framtida generationer.