Aktiviteter

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Program och aktiviteter 2024Städdag i maj: stränder samt omgivning runt om. Föreningen står för korvgrillning som sker vid badplatserna Tärnviken (badviken) och Scoutviken för de som deltar. Städning sker lördag 11 maj kl.12


Midsommarfirande 21 juni: stångresning kl. 15 med musik, dans och lotterier. Samling för att klä stången sker dagen innan runt kl. 18


Avslutning 24 augusti: den årliga surströmmingen med tillhörande trubadur. Se hemsida och anslag vid Limö café.