Stadgar

Föreningens stadgar

HÄR finns de äldre stadgarna

HÄR kan ni läsa de aktuella stadgarna (antagna 2019)

HÄR finns Arrendeavtalet 2016 (avtal om bostadsarrende för stuglottsändamål)

            

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.