Stadgar

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.

Föreningens stadgar

HÄR finns de äldre stadgarna

HÄR kan ni läsa de aktuella stadgarna

         (antagna 2019)

HÄR finns Arrendeavtalet 2016 (avtal om bostadsarrende för stuglottsändamål)

            

Limö Fritidsby

Sida uppdaterad 2020-04-21