Stadgar

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.

Föreningens stadgar

HÄR kan ni läsa de aktuella stadgarna


HÄR finns de gamla stadgarna

HÄR finns Arrendeavtalet 2016

Limö Fritidsby

Sida uppdaterad 2020-01-28