Styrelse och kommittéer

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Föreningens Postgiro: 4917179-6

Föreningens Swish: 1232754109Styrelse och kommitteér 2024


Ordförande: Thomas Björklund

Vice ordförande: Max Allemo

Sekreterare: Malise Johansson

Kassör: Camilla Westlund

Ledamot: Agnetha Olsson

Suppleant: Ulrika Jidåker

Suppleant: Pernilla Sundman

Suppleant: Therese Wahlund


Revisor: Lilly Englund, Maria Winberg

Revisorssuppleanter: Hans Mählby, Ulf Hedblom


Valberedning: Tommy Jensen (sammankallande), Kirsi Rova, Leif Wahlund


Kontakt Oxharen: Agnetha Olsson

Kontakt Limön: Thomas Björklund


Bryggansvarig Oxharen: Johan Lenströmmer, Tommy Hedin