Styrelse och kommittéer

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Föreningens Postgiro: 4917179-6

Föreningens Swish: 1232754109Styrelse och kommitteér 2020


Ordförande: Thomas Björklund

Vice ordförande: Max Allemo

Sekreterare: Ulrika Jidåker

Kassör: Maria Winberg

Ledamot: Magnus Jonsson

Suppleant: Agnetha Olsson

Suppleant: Pernilla Sundman

Suppleant: Margarida Lindström


Revisor: Lilly Englund, Marie Ehlin

Revisorssuppleanter: Hans Mählby, Ulf Hedblom


Valberedning: Kirsi Rova, Malise Johansson, Tommy Jensen (sammankallande)


Kontakt Oxharen: Agnetha Olsson

Kontakt Limön: Thomas Björklund


Bryggansvarig Oxharen: Magnus Jonsson   Limö Fritidsby

Sida uppdaterad 2020-08-10