Styrelse och kommittéer

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Föreningens Postgiro: 4917179-6

Föreningens Swish nummer: 1232754109Styrelse och kommitteér 2020


Ordförande:         Thomas Björklund

Vice ordförande:  Max Allemo

Sekreterare:         Ulrika Jidåker

Kassör:                 Maria Winberg

Ledamot:              Magnus Jonsson

Suppleant:            Agnetha Olsson

Suppleant:            Pernilla Sundman

Suppleant:            Margarida Lindström


Revisor:                Lilly Englund, Marie Ehlin

Revisorssupp:      Hans Mählby, Ulf Hedblom


Valberedning:       Kirsi Rova, Malise Johansson,

                             Tommy Jensen (sammankallande)


Kontakt Oxh:         Agnetha Olsson

Kontakt Limön:     Thomas Björklund


Bryggansvarig

Oxharen:               Magnus Jonsson      Limö Fritidsby

Sida uppdaterad 2020-03-18