Styrelse och kommittéer

Limö fritidsby är en förening som förvaltar de 124 fritidsstugor som finns på ön Limön i Gävlebukten.


Föreningens Postgiro: 4917179-6

Föreningens Swish: 1232754109Styrelse och kommitteér 2022


Ordförande: Thomas Björklund (thomas.bjorklund@storaenso.com)

Vice ordförande: Max Allemo

Sekreterare: Ulrika Jidåker

Kassör: Maria Winberg

Ledamot: Agnetha Olsson

Suppleant: Malise Johansson

Suppleant: Pernilla Sundman

Suppleant: Helena Wakander


Revisor: Lilly Englund, Camilla Westlund

Revisorssuppleanter: Hans Mählby, Ulf Hedblom


Valberedning: Tommy Jensen (sammankallande), Kirsi Rova, 1 vakant


Kontakt Oxharen: Agnetha Olsson

Kontakt Limön: Thomas Björklund


Bryggansvarig Oxharen: Johan Lenströmmer, Tommy Hedin